Privacy Verklaring

Wanneer je een activiteit boekt bij NondeJeu, wil je natuurlijk dat we goed omgaan met je gegevens. Je wilt niet dat andere klanten je gegevens in kunnen zien, dat deze ongewenst bij derden belanden voor commerciële doeleinden of iets dergelijk. Daarom gaan wij verantwoord om met jouw gegevens. We zullen jouw gegevens nooit verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Om je boeking soepel te laten verlopen hebben we de volgende gegevens van je nodig:

Voor- en achternaam

We vinden het altijd heel fijn om te weten wie er bij ons één of meerdere activiteiten heeft geboekt.

Adres en woonplaats

Voor het versturen van de factuur is het nodig om je adresgegevens te noteren. Het liefst doen we alles digitaal, want dat is beter voor het milieu. Soms is het echter nodig om de factuur uit te printen en op de post te doen.

E-mail adres

Omdat vrijwel alle communicatie digitaal verloopt hebben wij je e-mailadres nodig.

Telefoonnummer

Het kan altijd voorkomen dat we contact met je moeten opnemen om je boeking o.i.d. te bespreken.

IP adres

Om jouw ervaring op onze website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, hebben wij jouw ip-adres nodig. Om te ‘onthouden’ welke activiteiten jij wilt boeken, slaan wij tijdelijk je IP-adres adres op. Na je boeking vergeten we je IP-adres weer, dat beloven we.

Betalingsgegevens

Helaas zijn onze activiteiten niet gratis. Na het sturen van de factuur volgt er dus een betaling (als het goed is). Voor administratieve redenen moeten wij kijken of de factuur is betaald. Daarvoor bekijken we onze rekeninggegevens waar jij je betaling op hebt gedaan. Verder gebruiken we je betalingsgegevens alleen om geld terug over te maken, als dat nodig mocht zijn. Sommige gegevens hebben we slechts tijdelijk nodig, zoals je IP adres. Zodra jij je boeking hebt afgerond, ‘vergeten’ wij je IP adres weer. Dat gebeurt volledig automatisch, er zit niemand op ons kantoor daadwerkelijk IP adressen te onthouden. Je boekings- en factuurgegevens bewaren we iets langer, namelijk 7 jaar. Dit is wettelijk vastgesteld door de belastingdienst.

Cookies

Op onze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Oh en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw boeking. Wel zo handig denken wij. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel mensen op de verschillende pagina’s zijn geweest. Handig om de gebruikerservaring van onze website nog beter te maken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wat van jou is, blijft van jou, punt. Je hebt dan ook altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je kan hiervoor verschillende redenen hebben. De reden maakt ons niets uit (dat is persoonlijk), jouw belang wel. We zullen dus altijd op je verzoek ingaan. Wel wijzen we je erop dat het intrekken van je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken ervoor kan zorgen dat wij je aanvraag/boeking niet (juist) kunnen verwerken. Dat zou vervelend zijn, maar we gaan ervan uit dat dit allemaal onderdeel is van je meesterplan. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nondejeu.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens erg serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websitebeveiliging houdt alle onbevoegden ver buiten het bereik ban jouw gegevens. Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nondejeu.com.